Profil

 Tlf: 86 12 94 54

Sygeplejerskernes Vikarbureau (SPVB), var det andet vikarbureau der startede i Danmark indenfor sundhedssektoren, tilbage i 1990. Dengang kun få vikarer og ingen institutioner troede og mente at der var behov herfor.


Men med en overbevisning om, at faglært personale var og er bedre end ufaglært – også indenfor sundhedssektoren er vi idag et af landets eneste 100% dansk ejede bureauer.

SPVB har fra start anlagt en virksomhedsstrategi, baseret på at handlen først er god når alle parter er tilfredse, kunde – vikar – SPVB. Og med den holdning har vi åbnet det næste århundrede troende på at vi fortsat er blandt de bedste.

SPVB ledes af sygeplejerske Hanne Rou Jensen, som er pioneren bag vikarbureauer indenfor sundhedssektoren, og som også idag er administrerende direktør og hovedaktionær i SPVB. Med Klaus Jensen, Birthe Stougaard Schøtt , Ursula Bonitz, Marianne Toft, Maybrit Petersen og Karin Boe internt samt en stor stab af veluddannede og velkvalificerede vikarer -    Vores e-mail

er vi rammen om  SygePlejerskernes VikarBureau. 

SPVB – et stabilt professionelt veletableret bureau.